Vårt mål

Målet med vår verksamhet är att vi skall hjälpa, skydda och stötta utsatta kvinnor som lever i våld.
Med våld menas:
Ekonomiskt, fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och heder relaterat våld, våld mot äldre och yngre kvinnor och barn. 
Vi strävar efter ett samhälle och en värld fri från mäns våld och förtryck mot kvinnor och barn. 
Vårt arbete bygger på  respekt och medmänsklighet. De kvinnor som söker vår hjälp skall känna sig respekterade och trodda, de ska känna att de får  stöd och hjälp med att bli stärkt som kvinna. De ska känna att de får stöd i viktiga beslut tex skilsmässa, polisanmälan och liknande.
Kvinnojouren finns här för dig som behöver komma ifrån en våldsam miljö och relation. Vi erbjuder dig ett tryggt skyddat boende och samtalsstöd.
Som kvinnojour i Örnsköldsvik medverkar vi till att öka kunskapen kring mäns våld och förtryck mot kvinnor och barn.
Våra samarbetspartner är polis, kommun, BRÅ mfl.

Som aktiv jourkvinna förbinder du dig vid ett tystnadslöfte.Tystnadslöftet innebär att du aldrig får berätta för utomstående personer något du får veta eller höra angående våra boende kvinnor och deras barn.
Du får heller inte berätta det du får veta och höra i samtal med kvinnor på jourtelefon eller i samtalsstöd. 
Endast berörda personer inom jourverksamheten och myndigheter har rätt till information vad gäller kvinnor och deras barn.

Copyright 2018 Kvinnojouren

Stäng meny
Translate »