Hur vi jobbar

Vi arbetar tillsammans i jourgrupper. Innan vi börjar som jourkvinna går vi en studiecirkel på ca 10 träffar. Avsikten med studiecirkeln är att forma en jourgrupp som skall lära känna varandra men vi skall även lära oss hur man arbetar praktiskt med jourarbetet, vilka problem vi kan möta, vilka professionella vi kan ta hjälp av.

Varje jourgrupp har telefonen 1 vecka var. Telefonen har varje grupp söndag till söndag.
1 gång/månad har vi månadsmöte, där aktiva jourkvinnor träffas och pratar, planerar, fikar och umgås.
Varje jourgrupp har ansvar för varsitt månadsmöte och kan själv planera om de vill visa film eller diskutera ett ämne eller berätta om en föreläsning eller utbildning som de deltagit i.
Varje jourgrupp hjälper också till i våra jourlägenheter med tvätt, städ, samtalsstöd att vara kontaktkvinna mm.

Copyright 2018 Kvinnojouren

Stäng meny
Translate »